The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Isvett

SLS Gotland håller varje vinter föreläsningar och uppvisningar i issäkerhet.

is_1

Ledord vid is-säkerhet:

KUNSKAP – UTRUSTNING – SÄLLSKAP !!

Här en bra länk till mer information:www.issakerhet.se 

Även på www.dinsakerhet.se finns det en massa matnyttigt.

Isvettsregler:

  1. Var aldrig ensam på isen!
  2. Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning på isen!
  3. Prova alltid isen med ispik om du är osäker!
  4. Gå aldrig på is som du inte är säker på att den håller! Kärnis ska vara minst 10 centimeter tjock.
  5. Tänk på att ny is, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag!
  6. Lär dig var isens svaga platser är; vass, råk, brygga, bro, udde, avlopp, utlopp, inlopp, sund, grund och vindbrunn!
  7. Ju högre fart du har, ju längre ut kommer du på svag is innan den brister och desto svårare blir räddningen!
  8. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
  9. Lämna aldrig barn ensamma vid eller på isen!
  10. Meddela alltid var någonstans du ska vara och när du tänker komma tillbaka!
Glöm inte att isen måste bli minst 10 cm ( kärnis ) vid stranden, innan du går ut på den!Är det inte en klar – kärnis?Ja då måste den bli ännu tjockare.

Minsta möjlig säkerhetsutrustning är att isdubbarna hänger på plats runt halsen.

is_2

Med fart ökar faran! Klicka här för stor bild.
Allmänt råd utrustning för vattenlivräddning

is_3 Tänk på att låta livbojarna hänga kvar under vintern.
livpost Det finns livbojar utplacerade runt våra kuster och hamnar.Livräddningsposterna kan kompleteras med stege och hake även de är bra räddningsredskap vid isräddning.
is_raddning_5 Med stegen kan man fördela sin vikt så att man når den som ramlat i vaken. Haken når långt och med den kan man dra in en person till tex stegen.
livpost_komp Den kompletta livräddningsposten har även livflotte. Speciellt vill vi be er hjälpa till att kontrollera livbojenslina. Stoppa gärna in den i sin kasett om den sticker ut.
is_raddning_4 Man kan använda sig av en lina, tex bojens lina och be en kamrat att fira en tillbaka. Lägg märke till att flottens akter är låg och underlättar därför när man skall dra upp en person.
is_raddning_ Med sitt medliknande skrov glider livflotten bra på isen. Om inte isen håller flyter den utmärkt och man får ro. Ett tips är att använda sina isdubbar för att ta sig fram med. Behöver man långt ut på svag is är båt el denna flotte ett måste.