The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Om oss

Vilka vi är

Svenska Livräddningssällskapet Gotlands regionförbund (SLS Gotland) är en ideell icke vinstdrivande förening som har till syfte att minska antalet drunkningar i Sverige genom att initiera simskolor, verka för utbredd kunnighet i livräddning och säkerhet i, vid och på vatten och is.

SLS Gotlands styrelse

Styrelsen efter årsmötet 2024

 • Ordförande: Tord Turesson
 • Vice ordförande: Torbjörn Ottfalk
 • Kassör: Thomas Livemo
 • Sekreterare: Nicklas Björling
 • Övriga ledamöter:
  • Johanna Ronström
  • Martina Olofsson
  • Mikael Löfgren

Kontakta oss om du vill ha mer information.

Kontaktuppgifter

För att komma i kontakt med oss finns lite olika vägar att välja mellan.
Se sidan Kontakt.

Är du är intresserad av vår verksamhet vänligen kontakta Tord Thuresson. Gå gärna in på SLS centrala hemsida, där hittar du mer information om SLS verksamhet.

Vårt uppdrag

”Verka för ökad säkerhet i och vid vatten samt isar där barnen ska vara en prioriterad grupp.”

Detta gör vi genom att:

 • Utbilda simlärare, badvakter, livräddare och islivräddare i vattensäkerhet.
 • Genomföra simskolor för ökad simkunnighet.
 • Lära ut hjärt- och lungräddning (HLR).
 • Ha uppvisningar och delta i föredrag, event mm där vi propagerar för säkerheten.
 • Vi förevisar hur man ska bete sig vid vatten och isar och hur man räddar sig själv och andra om olyckan är framme.

Se gärna filmen om SLS.

Fokusområden

En akronym av Svenska Livräddningssällskapet – SLS – kan påvisa att vi står för Simkunnighet, Livräddning och Säkerhet.

Simkunnighet

Simkunnighet omfattar mer än att bara kunna simma en viss sträcka.
Den omfattar också kunskap om de risker som är förknippade med vistelse vid och i vatten och på isar. I simskolan ska eleven, förutom en grundläggande simkunskap, även få kunskap om livräddning och säkerhet.
Vi genomför utbildningar så som simskolor och simlärare.

Livräddning

Livräddning omfattar många disipliner, för vår del handlar det främst om utbildningar i Hjärt- lungräddning (HLR), första hjälpen och badvaktsyrket. Vi bedriver dessutom havsbevakning på Tofta stand, 2 mil söder om Visby.

Ett sätt för dig som är lite yngre att få information är via Barnens livräddningsskola. Detta matrial sprids gratis till låg- och mellanstadiet via läraren.

Säkerhet

För oss är säkerhet först och främst vattensäkerhet vilket vi förknippar med bland annat:
Isar – issäkerhet runt och kring våra vatten, även isar. mer om detta finner du på fliken ” Is”.
Flytvästar – som ett led i arbetet med säkerhet har SLS Gotland med hjälp av flera företag upprättat flytvästdepåer. Dessa finns strategiskt utplacerade runt om på ön och här kan man för en mycket billig peng låna räddningsvästar. Under fliken flytvästdepåer kan du se vart dessa depåer finns.
Riskanalyser – lokalt försöker vi att hjälpa till men riskanalyser vid t.ex badplatser, hamnar, pooler mm.

Riksorganisationen

Svenska Livräddningssällskapet Gotland är ett regionförbund till riksorganisationen. Svenska Livräddningssällskapet arbetar nationellt för att ge människor kunskap kring säkerhet i, vid och på vatten och is samt i en strävan mot att ingen ska behöva drunkna på grund av okunskap.
Tillsammans är vi 24 regionförbund som arbetar för samma mål – Noll drunknade.