The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

GGN

Gotland Grand National.

19320151023_08413220151023_090006

Det här är tävlingen som växt från en dag till fyra, från att vara endast enduro till att bli en helg med junior, veteran och elit/motionstävling. Men 2017 blir det återigen en helg, från att under något år varit utspritt på två helger -då även med löpning och cykeltävling. Aktuell information på arrangörens hemsida.  SLS Gotland är på plats med en strandambulans vid varje tävling. Förutom den gigantiska tävlingsdagen där ca 3000 tävlande startar -då är båda våra ”Valpar” där för att skjutsa skadade till läkare.

Flotte räddas

Även vår ”Ranger” eller ”184” är med. Hon disponeras av sjukvårdsledningen för arrangemanget.

Annars är det 184 som jobbat hårdast och använts flest av dagarna