The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Bad & båtvett

Vattenkunskap

Att kunna simma är en väldigt viktig del i din egen säkerhet när du vistas kring vatten, det är en baskunskap i säkerhet och varje barn i Sverige ska lära sig simma.

Drunkning är den tredje vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar. De senaste tio åren har fler än 1 300 personer drunknat i Sverige, 130 personer per år.

 

Badsäkerhet

I de flesta fallen av drunkningsolyckor finns det alkohol med i bilden. Man ska med andra ord aldrig bada efter att ha druckit alkohol, hur lite det än må vara. Barn ska alltid bada under förälders eller annan vuxens uppsikt.

Det finns även några andra tumregler som bör följas när man ger sig ut för att bada:

 • Bada alltid tillsammans med någon.
 • Simma längs med stranden.
 • Hoppa eller dyk inte på okänt vatten.
 • Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet.
 • Simma inte under bryggor och hoppställningar.
 • Spring inte på bassängkant eller bryggor – du kan halka.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten.
 • Lek inte med livräddningsmateriel.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka.

Båtsäkerhet

Ger man sig ut i båt är grundregeln att man ska använda flytväst och sitta ner i båten. Att man inte ska dricka alkohol i samband med att man vistas på sjön är också en självklarhet.

Följer du råden nedan minskar du risken för att ett tillbud ska inträffa:

 • Använd alltid flytväst.
 • Sitt alltid ner i båten och placera dig så att den är i balans.
 • Var inte fler personer i båten än vad den är avsedd för.
 • Byt bara plats i båten om det är absolut nödvändigt och då en i taget.
 • Stanna vid båten om du faller i vattnet.
 • Ha alltid något mellan dig och den nödställde, ”den förlängda armen”.
 • Om du ska rädda en nödställd, ta upp henne i aktern på båten.
 • Ropa bara på hjälp om du är i nöd.
 • Vifta långsamt med båda armarna över huvudet och åt sidorna om du behöver hjälp.
 • Se till att det finns öskar, ankare, livlina, reservåra eller paddel i båten.
 • Meddela alltid vart ni ska åka och när ni tänker komma tillbaka.

Källa: Svenska Livräddningssällskapet