The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Vill du hjälpa till? -Bli en del av kedjan.

SLS Gotland har en stor verksamhet och det behövs fler som engagerar sig. Kan du tänka dig hjälpa till i styrelsearbetet, kanske bli instruktör i hjärt -lungräddning, planera simskola eller kanske ideellt som fastighetsskötare för vår livräddningsstation? Det finns ett brett behov så du kan hitta din nisch. Träningen är nu återupptagen efter julvilan. Välkommen till ett nytt år med SLS Gotland. / Tord ordförande.