The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Digitalisering

Inom kort går SLS Gotland över till Microsoft365

Så här dagarna innan jul blev domänägarbytet klart. Nu äger föreningen sin egen domän och vi har möjlighet att själva administrera epost och hemsida.

Med hjälp av RF-SISU har vi kommit igång med Microsoft365 för ideella föreningar. Det möjliggör fortsatt digitalisering genom Teamsmöte, epost genom Outlook, gemensam dokumenthantering och bättre lagringsutrymme. Samarbete digitalt – helt enkelt!

Utmaningen ligger i att komma igång, sätta upp systemet så som vi vill ha det till att börja med, få alla aktiva med på tåget och sen våga.
Krävs en rejäl portion mod, uthållighet och vilja.
Att ta till sig ny teknik är inte helt trivialt men vi ska göra ett försök.