The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

Årsmötet.

I torsdags avhandlades SLS Gotlands årsmöte på Tofta livräddningsstation.

Endast en medlem och revisorn var på plats, förutom styrelsen. Mötet inleddes med en tyst minut för vår bortgångne kassör Erling. Styrelsen blev efter valen fulltalig. Martina Olofsson och  Torbjörn ”Pigge” Ottfalk valdes in. Hilbert vår revisor har på mycket tacksamt sätt trätt in och hjälpt oss avsluta 2017års bokföring. Ny kassör blev Thomas Livemo, denne biträds med bokföringshjälp via Gotlands Idrottsförbund. Ny sekreterare istället för Thomas Livemo blev Nicklas Björling och Thomas Salmén tackade ja till att vara vice ordförande. Med det så blev alla poster i styrelsen tillsatt. Hilbert Karlqvist fortsätter som revisor och Ben Hellgren som revisor suppleant. Ingen valberedning fick vi till, utan styrelsen själva får fungera som sådan.