The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Tofta livräddningsstation och kursgård

Tofta livräddningsstation och kursgård startade 1995. Då genom en slump. TV 3 skulle göra en reklamdrive på Tofta med anledning av att man tog över Tv serien Baywatch.

torn_baywatch

Första livräddartornet på Tofta 1995. Ritningarna skickades av LAPD – Polisen i Los Angeles. Tornet stod nere på själva stranden Vi inhyste oss hos Röda korset i Visby

torn_96

1996 byggdes ett nytt torn, Trygg Hansa finansierade bygget. Detta torn var placerat uppe på sanddynerna, med ett gammalt skyttevärn som fundament Detta tornet som kanske inte var det mest praktiska revs hösten 2002 för att bereda plats för ett nytt på samma plats. -96 bodde vi på andra sidan om Tofta vägen hos Toftagården. Men från och med 1997 har vi bott på samma plats nere vid stranden.

torn_nu

Det nu befintliga livräddartornet på Toftastrand.

Under åren 1997 – 1999 för att lösa boendet för livräddarna så hyrde vi baracker av Cramo som uppfördes varje år. Ett hårt arbete. Men på så sätt såg vi till att livräddarna bodde där dom trivdes och behövdes. 2000 satte vi igång med ett jätte projekt. Att på detta ställe bygga oss ett permanent hus. Något som de flesta trodde var helt omöjligt. Men skam den som ger sig.

hus_1 hus_2

hus_3 hus_4

hus_5 hus_6

hus_7 hus_8

Sommaren 2003 var bygget i princip färdigt. Några små detaljer återstår. Inför säsongen 2004 hoppas vi även ha kunnat markbereda runt huset. Nu har SLS ett hus att fylla med verksamhet. En liten lektionssal, boende för 15 personer, dusch/bastu och trivselrum finns att tillgå. Nu satsar vi på att förutom ha ett boende till livräddarna under högsäsong, kunna erbjuda ett digert kursutbud främst under våren.

De veckor som Toftastrand bemannas av livräddare så hjälper dessa till med tillsyn av stranden. Livräddarna kan om Sjöräddningscentralen eller SOS centralen anser att det finns en tidsvinst att göra, sättas in både till sjöss och på land. Man kan tänka sig en cirkel med 5km omkrets runt livräddartornet, inom detta området kan livräddarna göra en livsviktig första livräddande insats. Men främst är det på själva stranden där det inte är ovanligt att det ligger runt 10 000 badgäster som vi kan göra en stor nytta. Se gärna årsrapporten.

strand

Välkomna till Toftastrand och dess livräddningsstation.