The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

Sola säkert!

SLS Gotland har under flera år samarbetat med ffa Länstyrelsen på Gotland (där även region Gotland är engagerade) och deras projekt ”Sola säkert” information delas ut på Tofta och projektet uppmärksammas på de temperaturtavlor livräddarna uppdaterar dagligen på stranden.

Mer information finns på region Gotlands hemsida.

logo_rg                               logotype_gotland