The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

Årsrapporten

Tofta sommaren 2013

Sommaren 2010.

Rapport under skapande.

Sommaren 2009

2009-07-29 ett första utkast till rapport från sommarens verksamhet på Tofta livräddningsstation.

Kortaste sommaren någonsin.

Har jag räknat rätt blev vi totalt tretton livräddare som hjälptes åt. Ingen dag var vi färre än fem bevakande livräddare. Förutom att bemanna Tofta livräddningsstation har vi varit på Gotland ring med två livräddare under en eftermiddag, deltagit i sjöräddningsuppvisning med SSRS i Vändburg, gjort två övningar med Sjöräddningshelikopter 907 samt givetvis hålt en upppvisning under simskolans avslutning.

Simskolan har varit större än någonsin. Fyra veckor och på fyra platser Visby, Stenkyrka , Föråsund och Tofta har vi haft simskola den här sommaren. Väldigt trevligt att vi över huvudtaget har kunnat genomföra detta. Martina Olofsson har knepat och knåpat och fått ihop detta. Britt-Marie och Martina höll mitt i detta en simlärarkurs för Liza och Klara, så dessa kunde med rätt behörighet sedan hålla i två veckor. Alla fyra har alltså hjälpts åt med att vara simlärare under perioden.

Det blev till slut bra med livräddare så vi kunde ha öppet. Inga nykomlingar utan bara gamla rävar var det som kom. Nicklas som nu kanske är sällskapets mest rutinerade CH var här båda veckorna, detta medförde att ”gänget” var i stort sett självgående. tråkigt var att vi inte hade råd att reparera jeep 184 och fyrhjulingen. Men gamla jeep 183 fick dra ner Zodiken varje morgon och det gjorde hon bra.

Då det under perioden var bra väder och ovanligt jämt varmt i vattnet,  blev det många badgäster (0 sämsta dagen och 700 samtidigt i vattnet bästa dagen). Men det ovanliga var att detta kombinerades med mer vindar än vi kanske är vana med. Och trligen därav blev det så pass många insater som det blev under två veckor. När det gäller insatser i vattnet motsvara dessa två veckor vad vi brukar göra på fyra – sju veckor andra somrar.

Lite statestik:

Kallaste vattentemp 18 grader – Varmaste vattentemp: 22 grader.
SNITT temp +20,8 grader.

Kallaste lufttemp: 17 grader – Varmaste lufttemp: 23 grader.
SNITT temp +20, 5 grader.

Snitt vinden har varit 4,6m/s

Som mest var det 10 000 badgäster samtidigt på stranden.

Sjöräddning: Livräddarna deltog från land vid två sjöräddningsfall. Dels när två kitesurfare saknades samt i fallet med den mindre gymmibåten med en tamp i vattenjeten. Förutom detta assisterades tre vindsurfare in till land, samt en som slagit sig och behövde hjälp med att ta sig iland. 2 personer fot ut med frånlandsvind och 2 drogs ut av en utström. Ytterligare ett barn assisterades odramatiskt in den dagen då det var stora vågor.

Mindre sår och sjukdomsinsatser: 10st

Olycksfall: 1st

Totalt har 25 personer fått mer eller mindre hjälp av oss under sommaren.

Förutom detta hjälpte vi renhållningen med att få bort ett vildsvin som flutit iland, även Polisen fick hjälp med att lokalisera en bil där man misstänkte att två hundar for illa.

Som han sjöng, ”sommaren är kort alldeles för kort..”

Er tillgivne

Tord Thuresson

Bevakningschef, Tofta livräddningsstation

———————————————————————————————————

2008

Ännu en sommar har gått och SLS Gotland sumerar sommarens verksamhet på Tofta livräddningsstation.

Sexton livräddare har hjälpts åt att bemanna tornet och stranden. För något år sedan låg vi på ett snitt av 30 – 35 livräddare.
Den här tendensen är mycket oroande och något sällskapet måste ta tag i redan under hösten,
för att försöka få fler att komma till sommaren 2009. Nu blev den här sommaren något bättre än vi befarade i april, men långt ifrån bra.
Genom att inte bemanna tornet regninga dagar och disponera de soliga dagarna efter antal livräddare att tillgå, så har ändå sommaren blivit fullt dräglig för de som kom.

Dock är frustrationen stor för livräddarna när det blir larm och man inte kan tex bemanna båda båtarna el om man är tre lämna tornet för att kunna åka iväg i jeeparna vid olyckor.
Stationen har byggt upp bra resurser och skulle kunna bistå Tofta socken med en hög beredsakap om man var fler.

Ekonomiskt har vi inte hunnit sumera sommaren, men den verkar ha gått ihop. ironiskt nog mycket tack vare det låga antalet livräddare.

I övrigt får vi säga att det varit ganska lugnt men livräddarna har ändå fått göra en del insatser.
Letat rätt på 6 personer som varit försvunna på land, 19 insektsbett, 7 omplåstringar, 1 brännskada, 1 stuckning, sköljt öga som fått in bensin där,
bett en långsimmare vända innåt, 8 fall av sjöräddning, 1 trafikolycka, 1 sjukdomsfall.
Livräddarna har även tillrättavisat vattenskoteråkare och hundägare som inte skött sig el följt de regler som finns.

Varje dag övar livräddarna. Vi har även gjort så med Sjöräddningssällskpaet och Sjöräddningshelikoptern.

Även två något större uppvisningar har genomförts. En i Vändburg och en i samband med avslutningen av årets sommarsimskola.
Det mycket glädjande där var uppsvinget för vår ute simskola. Fem dagra i veckan har Elin och kalar genomfört den framför livräddartornet.
Två av veckorna var det så pass många barn så man fick ha två grupper.
Barnen har fått kunskaper i bad och båtvett, flytvästar, solkunskap och givetvis träna på att lära sig simma.

Lite grand kan nog det bero på den fina sommaren. För visst har den varit fin. ”Bra vatten” i princip alla dagar.
Snitt temperaturen i luften har varit 21 grader och i vattnet 20 grader.

Nu slår vi oss inte till ro med detta utan SLS Gotland har full verksamhet även vecka 33, med sjukvårdsberedskap och sedan vecka 34
drar vi till Stockholm och gärdet framför Sjöhistoriska museet.
Dit tar vi med oss en stor del av stationens utrustning och bevakar Tofta triathlon.
Hedrande att de kunskaper vi tillfogat oss av verksamheten på Tofta nu även kommer till nytta i andra sammanhang.

Tord Thuresson
Bevakningschef Tofta livräddningsstation