The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

Om SLS

SLS uppdrag är att:

”Verka för ökad säkerhet i och vid vatten, även isar där barnen skall vara en prioriterad grupp”

  • Detta gör vi genom att verka för ökad simmkunnighet.
  • Lära ut hjärt och lunglivräddning ( HLR ).
  • Ha uppvisningar, föredrag mm där vi propagerar för

säkerheten samt förevisar hur man skall bete sig vid vatten och isar, och om olyckan är framme hur man räddar sig själv och andra.

 • Genom att utbilda simlärare, badvakter, livräddare och islivräddare.
 • Se gärna filmen om SLS: Om SLS

SLS har flera regionförbund, varav Gotlands regionförbund är ett.

SLS Gotlands styrelse 2018:

Ordförande: Kjell Thuresson

Vice ordförande: Thomas Salmén

Kassör: Thomas Livemo

Sekreterare: Nicklas Björling

Övriga ledamöter:

Joakim Nordberg

Torbjörn Ottfalk

Martina Olofsson

Tord Thuresson

Här på Gotland har vi årligen:

  • Uppvisningar i bad och båtvett
  • Isuppvisningar
  • Kurser för badvakter
  • Vidareutbildning för badvakter
  • Anpassade kurser för personer som på något sätt kommer i kontakt med vatten i sitt arbete, tex sjukgymnaster, ledare i simning mm
 • Bevakning med livräddare vid arrangemang som är vid vatten
 • Driva livräddningsstationen vid Toftastrand
 • Vi har sju flytvästdepåer, där kan man korttids låna räddningsvästar.

Är man intresserad av något av detta, kurser mm så kan man kontakta Tord direkt.

SLS, Svenska livräddningssällskapet.

Förkortningen av vårt namn SLS, säger vi  även står för simkunnighet, livräddning, säkerhet.

Under säkerhet jobbar vi med:
Is – säkerhet runt och kring våra vatten, även isar. mer om detta finner du på fliken ” Is”.
HLR- Hjärt och lunglivräddning. Vi lär ut medvetandekontroll, fria luftvägar, konstgjord andning och hjärtkompressioner i våra HLR kurser. Se även på fliken HLR.

Som ett led i arbetet med säkerhet, har SLS med hjälp av flera företag flytvästdepåer. Dessa finns strategiskt utplacerade runt om på ön. Här kan man för en mycket billig peng låna räddningsvästar. Under fliken flytvästdepåer kan du se vart dessa depåer finns.

Centralt finns även SLS med i arbetet att testa fram ny utrustning inom detta gebit, då är det främst säkerhetsrådet som gör det.

Lokalt försöker vi så mycket vi bara kan att sprida kunskap om säkerhet vid vatten, främst genom uppvisningar.

Ett led för dig som är lite yngre att få information är via Barnens livräddningsskola. Detta matrial sprids gratis till låg och mellanstadiet, fråga läraren.

Kontakta oss om du vill ha mer information. Gå även gärna in på SLS centrala hemsida, www.svenskalivraddningssallskapet.se