The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

GGN

Gotland Grand National.

19320151023_08413220151023_090006

Det här är tävlingen som växt från en dag till fyra, från att vara endast enduro till att bli en helg med junior, veteran och elit/motionstävling. Men 2017 blir det återigen en helg, från att under något år varit utspritt på två helger -då även med löpning och cykeltävling. Aktuell information på arrangörens hemsida.  SLS Gotland är på plats med en strandambulans vid varje tävling. Förutom den gigantiska tävlingsdagen där ca 3000 tävlande startar -då är båda våra ”Valpar” där för att skjutsa skadade till läkare.

Flotte räddas

Även vår ”Ranger” eller ”184” är med. Hon disponeras av sjukvårdsledningen för arrangemanget.