The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

Årsmötet avklarat.

I tisdags den 4 februari höll SLS Gotland sitt årsmöte ute på Tofta livräddningsstation. Mötet inleddes med en tyst minut för Kjell Thuresson vår ordförande sedan mer än 20 år, som gick bort i december. Inga stora förändringar, utom att Kjell ersattes som ordförande av Thomas Salmén (infälld på bilden). Som en följd av detta gick Torbjörn ”Pigge” Ottfalk upp och blev vice ordförande. Nicklas Björling stannar kvar som sekreterare och Thomas Livemo som kassör.