The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Tack för gott samarbete!

Göran Wahlqvist kontaktades någonstans runt 1988 av Tord´Thuresson. Den senare hade då dragit igång Livräddarna Gotland en yngre upplaga av SLS Gotland som tänkte ffa börja tävla i nordisk lagkapp. Men behövde hjälp med första hjälpen kunskaper och kunna öva de momenten. Göran var redan då anställd hos Röda korset och som ni nu vet blev han det tills sin pension idag. Under många år var detta samarbete faktiskt förebild nationellt, och under några år så var 70% av Röda korsets första hjälpen grupp bestående av SLSare. Göran blev senare även SLS Gotlands revisor, och var det under nästan 20 år. Han har sagt han kommer hålla sig i kuliserna, men ändå ha kontakt. Men idag avtackades han inför pensionen med blommor och SLSnål. TACK Göran för all hjälp genom åren.

Göran avtackas av Thomas Livemo sekr och Kjell Thuresson ordf i SLS Gotland.