The International Life Saving Federation (ILS)

Arkiv

Använd flytväst!

Den årliga kampanjen för att öka användandet av flytväst har dragit igång.

Lika självklart som bälte på i bilen, hjälm på när du cyklar skall det vara flytväst på när man kliver i båten.

I Sverige omkommer i genomsnitt cirka 30 personer per år i fritidsbåtsolyckor. Oftast inträffar
olyckorna nära land och i lugnt väder. Fall över bord och kantring är de vanligaste orsakerna till
olyckorna. Ungefär hälften av båtolyckorna sker i samband med fritidsfiske. Hälften av de
omkomna är män över 50 år. Fler än hälften har druckit alkohol. Den akuta dödsorsaken är,
praktiskt taget alltid, drunkning. Endast en av tio drunknade bär flytväst eller flytplagg. Många
av dessa dödsolyckor hade kunnat undvikas med enkla medel.