The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

Över 100.

Vi har nu över 100 barn anmälda till vår sommarsimskola. Vi uppdaterar löpande sidan om simskolan, vilka grupper som ännu går att anmäla sig till. Ungefär 160 platser har vi i år.