The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

Avsked av Erling.

Hundratalet människor samlades i Visby domkyrka på fredagen för att ta farväl av Erling Lindquist. Ceremonin bestod av mycket sång, bla återuppstod officerskören för att sjunga i kyrkan och vid minnesstunden. Erling sjöng i den och har gjort så så länge den har funnits. Vid kaffet efteråt hölls även en del tal. En fin men mycket sorglig stund.

Stor del av lokala styrelsen var på plats, vi vill även tacka vårt centrala kansli som var med och hedrade honom, Tack!