The International Life Saving Federation (ILS)

ARKIV

En stark kraft har gått till vila.

Erling Lindquist

Onsdagen den 14 mars på kvällen tog Erling sin sista suck. Ända in i det sista ville ha hänga med och delta i styrelsearbetet. Ett arbete han skött under väldigt lång tid, mer än 25 år var han kassör i SLS Gotland. Vi kommer inte kunna ersätta honom med en ideellkraft igen. Vilket säger mycket om hans kompetens. Budgetarbete, fakturering och all bokföring även kommunikation med revisorer skötte han.  Han var i allra högsta grad drivande och möjliggjorde tillkomsten av Tofta livräddningsstation. Att få till byggnationen var en sak (något många såg som omöjligt) och sedan att sköta den blev en nästan lika stor uppgift. Under många år kom han med sin Saab och gräsklipparen inknölad i skuffen -för att klippa gräset runt stationen. Han hade en lingvistisk ådra och ville absolut vara med och forma avtal som föreningen skrev. Tyvärr han han inte få vara med och förhoppningsvis jobba fram ett långsiktigt avtal för verksamheten ute på Tofta. Något som han var väldigt angelägen om att få till. Ett annat projekt som han och Kjell skötte var, livräddningsstationens stora finansiering – parkeringsplatsen ute på Tofta, Solbacksvägen. Alla år då den bemannades via personal som Arbetsförmedlingen tillsatte. Instruktioner, förberedelser och arbetsledning under hela sommaren. Om de inte fått den att fungera skulle inga liv blivit räddade på stranden. Min relation till Erling var ibland hårt prövad då vi var oense, men även dagar då vi var helt överens och nådde egentligen en otrolig nivå på verksamhet. Efter alla år var nog känslan mer av släktbandskaraktär än att vi satt i samma styrelse. Jag tror vi hade samma känsla och därför drev vi föreningen framåt tillsammans i alla dessa år. / Tord Thuresson

Erling lämnar ett stort tomrum i styrelsen av SLS Gotland och hela styrelsen beklagar att sjukdomen snabbade på bortgången, vår förhoppning har länge varit att underlätta uppgiften, men att Erling skulle få och kunna få vara kvar längre än så här. Vi försöker nu så gott vi kan att axla hans gärning och fortsätta utveckla verksamheten. Vi tänker särskilt på hans två söner och barnbarnen idag. / Styrelsen SLS Gotland